Yeming Shen

Contact Information: 
Education: 

M.S. in Operational Research and Cybernetics, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, CHN, 2017 (Advisor: Dr. Yu Huang)
B.S. in Mathematics and Applied Math, Sun Yat-Sen University, Guangzhou, CHN, 2015